Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap heeft voor u een aantal belangrijke voordelen:

  • U kunt korting genieten op het jaarlijks congres.
  • In samenspraak met het bestuur kunnen we een scholing verzorgen naar aanleiding van de behoefte in de regio.
  • De LVIZ is geaccrediteerd door de Accreditatie commissie van het kwaliteitsregister V&VN.
  • Privacyverklaring: Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet, ‘bescherming persoonsgegevens’, ingegaan. Ook  de LVIZ  zal zich aan de nieuwe wet moeten houden en heeft een privacy-protocol opgezet. 

 

 

 

We verzoeken u voor de inschrijving de onderstaande velden in te vullen:

 

Inschrijving lidmaatschap LVIZ
 

 Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging automatisch per jaar verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar. Korting op symposia wordt verleend na tenminste 1 jaar lidmaatschap.