Help Ik stik 2018

Help Ik stik 2018

Een kind met een levensbedreigende aandoening op een kinderafdeling, SEH of IC leidt vaak tot stress en onzekerheid. SEH en IC verpleegkundigen hebben wel ervaring met acute levensbedreigende situaties maar zijn meestal minder vertrouwd met vitale parameters, symptomatologie en lichaamsmaten van kinderen. Het omgekeerde geldt voor kinderverpleegkundigen: zij zijn ervaren in de leeftijdsspecifieke observatie en aanpak, maar missen vaak inzicht of ervaring met acute levensbedreigende ziektes.