Partycrash 2014

Partycrash 2014

Niemand verwachte een catastrofe als hij of zij naar een buiten popconcert gaat. Toch zijn er in 2011 door een snel opkomend noodweer veel ernstige slachtoffers en 5 doden gevallen. Welke lessen zijn uit deze ramp getrokken? Hoe kun je nog communiceren als er geen telefoonnetwerk meer is? Welke regie is er nodig om een dergelijke ramp te kunnen beheersen? Hoe kun je focus houden en als zorgverleners adequaat samenwerken? De LVIZ heeft belangrijke elementen uit de hedendaagse acute en intensieve zorgverlening interactief en uitdagend in verbinding gebracht door het thema Party Crash.